Grad / općina Kvart Adresa Županija Napomena Raspored prikupljanja potpisa
Cabuna Stjepana Radića 22 Virovitičko-podravska župna crkva Nedjelja